מזון חינם

אהבת חינם   עשייה מהלב   מזון חופשי   
 
משחר ההיסטוריה מזון חופשי גדל ברחבי העולם
 
 
לגדל מזון טבעי          ללקט מזון בר             לבקש סעד             להתנדב בחווה                 ברטר (חליפין) של חומר או שירות