לקטות

  לקטות, לאהוב את הקיים   

בפשטות, 

מדובר בהנאה,
לטבע יש הרבה להציע, 

להתחבר למקור בהנאה גדולה,
לטעום פרי, פרח, עלה 
ישר מהאדמה

יש גם לקטות עירונית