מים

   מים טובים, מים חיים   

מים הם חיים,
ללא מים אין חיים
טיפ טיפה של מידע מוצג
בשלושה סרטוני ווידאו ובקישורים
פני כדור הארץ, כמו גוף האדם
מורכב מכשבעים אחוזי מים 
למדו לרוויה

מים מינרלים, הסיפור האמיתי

להבין מים ואת עצמנו